Platteground

Plattegrond

 

Hiernaast vind u de plattegrond van de camping van de huidige situatie. Het westelijk deel (lichtgroen - rechts op de plattegrond) is inmiddels van de camping afgesplitst.

 

Klik op de plattegrond voor een uitvergroting.

 

Legende

Mi   =  milieustraat, gescheiden afval inzamelplaats

K    =  Kantine tevens receptie 

(2014 geen kantine)

C     =  Legen van campertoilet

V    =  Volleybalveld

T     =  Toiletgebouw

Ti    =  Toiletgebouw met Invalide toegang en kinderbadje

R     =  Ingang camping en jeugdhonk

B     =  Beheerderwoning

.